Проектът на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" за дигитализация на периодични издания, пощенски картички и фотографии от края на XIX и началото на XX век, свързани с гр. Варна, е българското участие в Европеана.

Търсене в колекциите
       Колекция "Варненски периодичен печат XIX - XX в."

Съвети:
• При търсене по Заглавие + Съдържа, въведете която и да е част от заглавието или съдържанието. За търсене по точна фраза поставете кавички.
• При тъсене по Автор или Лице изпишете пълното име в инверсия:
Цанков, Драган или само фамилното име: Цанков.
• При тъсене по Предметна рубрика, въведете част или цяла обща предметната рубрика: история. За търсене по точна фраза поставете кавички.
• Изписването с главни или малки букви не е от значение.
• Минималният брой символи за търсене по Заглавие + Съдържа и Анотация е 3, във всички останали случаи 2.

 

Добавени броеве


Обработват се


  • Варненски общински вестник, 1925 - 1930.
  • Варненски новини, 1913-1944.
  • Педагогическа практика, 1936-1944.
  • Обнова, 1919-1932.
  • Списание за морска търговия, морско право и борсово дело, 1938-1940.

 

 

Copyright © Регионална библиотека "Пенчо Славейков" | All Rights Reserved