Описание на проекта

 

Варненска дигитална библиотека стартира през 2008 г.  с участието на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” в проект EuropeanaLocal, който осигурява достъп до съхраняваните колекции в библиотеки, музеи и архиви посредством европейския  портал Europeana.

            Осъществяването му става възможно като следствие на натрупан професионален опит в последните десетина години.  Участието на екипа от специалисти от библиотеката в други проекти, свързани с цифровизация и механично опазване на фонда, професионалната квалификация и индивидуално развитие оформят  идеята за  дигитализация не само като  модерна алтернатива  по отношение опазване на фонда, а като процес на пълно “отваряне” и достъпност на библиотечните колекции.  Първоначално възникналата идея се реализира в проекта “Стара Варна” -  цифровизиране на стари картички от Варна.  Партньорството  на библиотеката със сродни културни институции  - музеите във Варна -  подсказва нов ракурс към първоначалната идея - около старите картички се натрупва обем от фактологически материал, впоследствие систематизиран и се сглобяват цели теми, разказващи за Варна след Освобождението. Културният спектър на Стара Варна става достъпен във виртуалното пространство на сайта на Библиотеката.     

“Варненската дигитална библиотека” представя различни документи  - фотографии от края на ХIХ - ХХ век, пощенски картички, снимки на лица,  на събития, на  сгради - емблематични за Варна и региона, а също и периодични издания, излизали след 1880 г. във Варна и притежание на библиотеката и културни институти от града. Дигитализираната колекция обединява както цифровизираните документи, така и метаданните с аналитичните описания на обектите.

            Чрез Europeana дигитализираният образ на Варна се „изнася“ образно казано на „европейска експозиционна площ“. Продължението на идеята е  Варна да бъде представена в определени хронологични рамки и с документалните свидетелства на времето - съдържанието на варненската периодика от съответния период.  Крайната цел е създаването на  един по-завършен, семантично обединен продукт. разширяване географията на представяне на културно-историческото наследство на град Варна и региона, и опазването на значимото историческо минало като специфика и разнообразие. Библиотеката  се преориентира от ограничителен режим на ползване  на уникалния си фонд към неограничен достъп до  дигитализираните документи, независимо от време и място на търсене. Дигитализирането на материалите и тяхното публикуване в глобалната мрежа прави възможно ползването им като част от световното културно наследство, достъпно за всички граждани в рамките на тяхното обучение, работа или свободно време,  при гарантирана безопасност на оригинала.


Copyright © Регионална библиотека "Пенчо Славейков" | All Rights Reserved