Дигитална колекция

Варненски периодични издания

 

в. Бежански глас . Варна, 1922.
в. Борба против туберкулозата. Варна, 1927.
в. Будилник. Варна, 1898.
сп. Бъднина. Варна, 1919.
в. Българска пчела. Варна, 1887.
в. Български стопански вестник. Варна, 1919.
в. Български техник . Варна, 1919.
в. Бюлетин. Варна, 1923.
в. Варненска поща. Варна, 1888. (на турски и персийски език)
в. Варненски дневник. Варна, 1914.
в. Варненски новини. Варна, 1912.
в. Варненски кореняк. Варна, 1927-1941.
в. Варненски общински вестник. Варна, 1888-1896.
в. Варненски окръжен вестник. Варна, 1910-1920.
в. Варненски отзив. Варна, 1915.
в. Варненски работник. Варна, 1921-1923.
в. Вестник Варненски инвалид. Варна, 1923.
в. Вестник инвалид. Варна, 1924.
в. Вестник на инвалидите. Варна, 1923.
в. Вечерна поща. Варна, 1923.
сп. Вечерни часове. Варна, 1922.
сп. Витлеем. Варна, 1923.
сп. Във Варна за красота и здраве. Варна, 1932.
в. Време. Варна, 1932.
сб. Годишен отчет на Варненското археологическо дружество. Варна, 1897-1912.
сб. Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза. Варна, 1897-1912.
сб. Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I. Варна, 1897-1912.
сб. Годишник на Висшето търговско училище. Варна, 1928-1944.
в. Дневни новини . Варна, 1924.
в. Добруджа. Бабадаг, 1917-1929.
в. Добруджанска поща. Варна, 1941-1944.
в. Добруджански вести. Варна, 1921.
в. Добруджански глас. Варна, 1919.
в. Добруджанско знаме. София, 1920-1921
в. Добруджанско слово. Варна, 1919
в. Добружа. Добрич, 1887-1888.
сп. Домакиня. Варна, 1893-1898.
в. Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи. Варна, 1916-1918.
сп. Економически преглед. Варна, 1914-1915.
сп. Женски свят. Варна, 1893-1894.
в. Завой. Варна, 1939-1941.
в. Здравие. Варна, 1884-1887.

в. Земледелец. Варна, 1920-1923.

в. Земледелска победа. Варна, 1920-1922.
в. Земледелски глас. Варна, 1922-1928.
в. Известия на Варненската лозарска кооперация Димят. Варна, 1923.
сп. Известия на Народния музей - Варна. Варна, 1908-1921.
в. Известник. Варна, 1902-1910.
в. Искрица. Варна, 1902-1910.
в. Киноек. Варна, 1925.
в. Книжарска защита. Варна, 1923-1926.
в. Курортен бюлетин. Варна, 1927.
в. Курортна Варна. Варна, 1927.
в. Курортни вести. Варна, 1932.
сп. Красота и здраве. Варна, 1931-1932.
в. Към небето. Варна, 1911.
сп. Лъчи. Варна, 1920.
сп. Медицинско списание. Варна, 1885-1888.
сп. Модерно изкуство. Варна, 1923.
сп. Море. Варна, 1924.
сп. Морска библиотека. Варна, 1921.
сп. Морски преглед. Варна, 1932.
сп. Морски ратник. Варна, 1926-1923.
сп. Морски сговор. Варна, 1924-1944.
сп. Музикална библиотека за деца и юноши. Варна, 1908-1909.
сп. Народна музика. Варна, 1889.
в. Народна самозащита. Варна, 1895.
в. Народна сила. Варна, 1911.
сп. Наставник за учители и родители. Варна, 1880-1881.
в. Нова България. Варна, 1887-1888.
в. Нова любов. Варна, 1912.
сп. Ново училище. Варна, 1910-1914.
в. Обнова. Варна, 1919-1932.
сп. Педагогическа практика. Варна, 1921-1944.
в. Победа. Варна, 1915.
в. Поле. Базарджик, 1929.
сп. Противоалкохолен лист. Варна, 1924.
сп. Пчелица. Варна, 1915-1931.
в. Работническа искра. Варна, 1921-1923.
сп. Работнишко дело. Варна, 1904.
сп. Рибарство и отраслите му. Варна, 1923-1924.
в. Родна мисъл. Варна, 1923.
в. Светкавица. Варна, 1910-1915.
в. Световен фар. Варна, 1927.
в. Свободен глас . Варна, 1905-1915.
в. Свободен гражданин. Варна, 1896-1902.
в. Свободна България. Варна, 1881.
в. Свободна Добруджа. София, 1881.
в. Северна поща. Варна, 1923.
в. Северо-български спортен лист. Варна, 1924.
сп. Семейния живот, неговите радости и скърби. Варна, 1891.
в. Семейно огнище. Варна, 1895.
сп. Сеяч. Варна, 1897.
в. Сила. Варна, 1897.
в. Сила. Варна, 1923-1926.
в. Социалистическа трибуна. Варна, 1919-1924.
сп. Списание за морска търговия, морско право и борсово дело. Варна, 1938
сп. Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна. Варна, 1936
в. Спортна мисъл. Варна, 1922
сп. Техник. Варна, 1921-1934.
в. Търговски фар. Варна, 1911-1915.
в. Утринна поща. Варна, 1923.
в. Утринна поща. Варна, 1939-1941.
в. Християнски свят. Варна, 1892-1919.
в. Християнски съветник. Варна, 1928-1930.
в. Черно море. Варна, 1891-1895.
в. Odissos. Варна, 1891-1894. (на гръцки език)
в. Pandesia. Варна, 1898-1899. (на гръцки език)

Copyright © Регионална библиотека "Пенчо Славейков" | All Rights Reserved