Презентации

 


Пролетната работна среща на фирма РС-ТМ , гр. Ловеч
28 май 2015 г., гр. Ловеч

 

Какво е да бъдеш агрегатор на данни (.pdf)


 


Уъркшоп по дигитализация в публичните библиотеки и други културни институти
25 март 2015 г., гр. Букурещ, Румъния

 

Bulgarian experience in digitisation (.pdf)


 


Отворен форум – дискусия "Европеана: прозорец към европейската култура – единни в многообразието"
15 април 2014 г., гр. Варна

 

Специфика на агрегирането - възможности за развитие и сътрудничество (.pdf)


 


Конференция "10 години проект ABLE". Постижения и бъдещи тенденции,
05 юни 2013 г., гр. София

 

Дигитализацията в българските библиотеки (.pdf)Семинар "Archives, Universities and Libraries and the Digitization of the National Cultural and Historic Heritage", 19 ноември 2012 г., гр. София

 

The other life of the literary heritage(.pdf)Национална среща-семинар
"Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие",
17 октомври 2012 г., гр. Варна

 

Варна е-царицата на Българското Черноморие (.pdf) Какво е да бъдеш агрегатор на данни? (.pdf)


II Международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство", 18 - 21 септември 2012 г., гр. Велико Търново

 

Различният живот на старите издания(.pdf)XXІІ национална конференция на ББИА "Библиотеките днес – иновативни политики и практики", 7–8 юни 2012г., гр. София

 

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" Варна в Европеана - вчера, днес и утре (.pdf)

 Международна конференция "Европеана и българските институции",
3-4 април 2012 г., гр. Пловдив

 

Библиотеката, дигитализацията и знанието във времето на Open Access(.pdf)


Кръгла маса "Състояние и перспективи за опазване и достъпа до културното кижовно наследство", 28-29 март 2012г.
, гр. Стара Загора

 

Изграждане на дигитални колекции - добри практики (.pdf)

 Среща - семинар по Европеана "Проекти с българско участие за цифровизация и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеана",
19 март
2012г., гр. Велико Търново

 

България и Европеана - вчера, днес и утре (.pdf)

 Х национална научна конференция с международно участие "Библиотеки-четене-комуникации": "Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите",
17-18 ноември
2012г., гр. Велико Търново

 

Дигитална библиотека 2.0 - какви са потребителските нужди и очаквания (.pdf)

 Конференция "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците" и "Стратегически план за Европеана 2011-2015",
Европейски парламент, 29 март 2011г., Брюксел

 

Варненската библиотека – след EuropeanaLocal накъде? (.pdf)

Още по тематаII Kонференция "Българското съдържание в Европеана", 1 - 2 октомври 2010 г., гр. Пловдив

 

Българското съдържание в Европеана (.pdf)ХX Национална научна конференция "Съвременната библиотека - център за информация и знание", 9 - 10 юни 2010 г., София

 

Проектът Варненска дигитална библиотека - реално присъствие в Europeana (.pdf)


 


Конференция "Необходими стъпки за интегриране на България в европейското начинание Европеана", 23 - 24 април 2010 г., Пловдив

 

Еuropeana: предизвикателство и европейски хоризонт за българските библиотеки (.pdf)


 


Конференция "Библиотеки - четене - комуникации", 17 - 18 ноември 2009 г., Велико Търново

 

Ретроспекцията на града и културата на модерното (.ppt)


 

Българска библиотечно-информационна асоциация, XIX национална конференция, 4 - 5 юни, 2009 г., Хасково"Другият" живот на старата варненска периодика - визия за бъдещето. Опит, проблеми, решения при дигитализацията на старата варненска периодика като част от *EuropeanaLocal* (.ppt)


 

Международна конференция "Глобализация и управление на информационните ресурси", 12 - 14 ноември 2008 г., СофияАрхитектура на дигиталната библиотека. Пример за създаване на една виртуална колекция (.pdf)

 

Copyright © Регионална библиотека "Пенчо Славейков" | All Rights Reserved